Elevfest

Den 7. november 2019 fra kl. 19- kl. 22 holder vi fest. Festen er både for de elever, der går på UiU nu, og dem der tidligere har gået på UiU.

Hvad tilbyder UiU

UiU tilbyder 10. klasse og STU for unge med særlige behov

UiU-filmen

Her kan du se filmen om UiU.

Cafeen på UiU

Cafeen på UiU er skolens  daglige sociale samlingspunkt. Der er salg af mad de fleste skoledage. Cafeen sælger også frugt og drikkevarer. 

Månedens menu

Her kan du se cafeens menuplan for måneden

Det årlige motionsløb

UiU er altid med, når der afholdes skolernes motionsdag. Vi har tradition for at afholde dagen i Utterslev mose, som ligger tæt på skolen. 

UiU-sangen

Video med UiU-sangen